It’s simple mathematics.

Jo eldre jeg blir desto vanskeligere blir det å overraske meg, med dumhet ihvertfall. Så da flere bekjente lenket til en sak fra Fremskrittspartiets landsmøte, hisset jeg meg ikke opp som innvandrergutter, jeg trakk på smilebåndet. Men la oss smuldre Tybring-Gjeddes påstander til en ostekakebunn: (…)

somalieren har gjort det igjen; hun har tatt den aktuelle samfunnsdebatten på kornet. «det gjør da mange», tenker kanskje du. kanskje det (det er vel en smakssak), men ingen gjør det like saklig, velformulert, reflektert og samtidig underholdende som denne dama. jeg bøyer meg i støvet.

les først It’s simple mathematics, mr. Tybring-Gjedde, for så å følge opp med To streker under svaret. Nå er jeg bombesikker. Vent, hva hadde skjedd om jeg hadde sagt «bombesikker» på Fremskrittspartiets landsmøte? Iført min rosa burka altså?. jeg lover deg nye perspektiver og god lesning. og så låner jeg et mer eller mindre passende bilde fra forfatterens blogg, linket til kilden selvfølgelig.

tusen tegninger. (II)

du kan’ke gi gud – så bare gi faen.

dette er mitt andre innlegg med navnet «tusen tegninger», som er navnet på en av sangene fra Karpe Diems siste album aldri solgt en løgn. (det forrige kan du lese her.)

anledningen denne gangen er at den etter min mening fantastiske sangen nå har fått en om mulig enda mer fantastisk video. det høres kanskje ut som om jeg overdriver, men jeg mener det. dette er ikke en hvilken som helst musikkvideo; det er kunst, både i musikk- og filmform.

om du ikke enda har hørt noe særlig på karpe diem annet enn på radio; gi dem en sjanse. kjøp et album, lytt til tekstene, og har du mulighet: se dem live. jeg så dem sammen med et utsolgt rockefeller på fredag, og har fortsatt gåsehud.

ps. magdi kommenterer videoen på vgtv.

pps. sumeet singh patpatia har skrevet om videoen på sin blogg. verdt å lese, interessant kommentar fra et annet perspektiv.


Karpe Diem has released the music video to their latest singel,
tusen tegninger. it is absolutely worth watching!

La vie est belle.

MC Solaar – La Vie Est Belle

(øver til franskeksamen)
Teksten til denne sangen er veldig lang, men jeg syns den er verdt å lese.
Den gir perspektiv, og kan tilby et annet synspunkt på menneskene vi uten å tenke oss om kategoriserer som terrorister.


Seul dans ma chambre, un jour normal
(Alene på mitt rom, en vanlig dag)

J’apprends dans les journaux que j’suis dans l’Axe du Mal
(lærer jeg i avisen at jeg er i ondskapens akse)

Je lis entre les lignes et j’comprends qu’on veut me «kill»
(Jeg leser mellom linjene og jeg forstår at man vil at jeg skal «kill»)

Donc j’ferme la serrure pour être un peu plus tranquille
(så jeg låser døra for å være litt mer rolig)

Dehors c’est la guerre et j’crois qu’elle vient vers moi
(utenfor er det krig og jeg tror at den kommer mot meg)

Malgré les manifs qui vivra la verra
(på tross av protestene som skal leve og se det)

Je mets des sacs de sable dans mon salon
(jeg legger sekker med sand i stuen min)

Des salauds veulent me shooter comme au foot le stoppeur peut shooter l’ballon
(drittsekkene vil at jeg skal skyte som midtstopperen i fotball kan skyte ballen)

A la télé j’entends qu’j’suis l’pire des mecs
(På tv hører jeg at jeg er den verste av menn)

Non violent, violent  – la propagande est impec
(ikke-voldelig, voldelig – propagandaen er upåklagelig)

J’flippe des troupes spéciales, des B52’s
(jeg freaker ut spesialtroppene, B52’ene)

Regrette ce que j’ai fait j’crois que j’aurais pu faire mieux 
(Angrer det jeg gjorde, jeg tror jeg kunne gjort bedre)

Mais l’erreur est humaine, j’avoue j’ai fait des erreurs 
(men feilen er menneskelig, jeg innrømmer at jeg gjorde feil)

Prendre position c’est prendre une pluie de terreur 
(å velge side/ta et standpunkt, det er å ta et regn av terror)

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit 
(i navnet til Far, Sønn og Den hellige ånd)

D’l’Imam et du Rabbin, plus jamais ceci.
(til imam og rabbiner, aldri mer dette.)

Comme un oiseau sans ailes, je vole vers le ciel mais je sais que la vie est belle.
(som en fugl uten vinger flyr jeg mot himmelen, men jeg vet at livet er bra.)

Moi j’suis un missile, j’suis pas coupable
(Jeg, jeg er en missil, jeg er ikke skyldig)

On m’guide par satellite pour faire un travail impeccable
(Man leder meg via satelitt for å gjøre et upåklagelig arbeide)

Toutes les technologies sont mises à mon service
(All teknologi er gitt til hjelp for meg)

Dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde peace
(I målet å jage det onde og at en fredelig verden skal bryte frem)

Puis dans un porte-avion je fais c’qu’on me demande
(Senere i et hangarskip gjør jeg det man ber meg om)

Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre
(denne kvelden må jeg banke en type som er helt alene på sitt rom)

J’suis un oiseau sans ailes, suppositoire de fer
(Jeg er en fugl uten vinger, en stikkpille med jern)

Cinq cents kilomètres à faire et puis pour lui c’est l’enfer
(Fem hundre kilometer å gjøre, og så er det helvete for ham)

Ca y est, j’suis parti j’vole vers son domicile
(Der er det, jeg drar, jeg flyr mot hans hjem)

Et j’veux préserver la paix en commettant des homicides
(og jeg vil bevare freden mens jeg begår drap)

Je perce les nuages vers l’abscisse et l’ordonnée
(Jeg skjærer gjennom skyene, mot abscissen – x-aksen – og koordinerer den)

Objectif mémorisé, j’connais les coordonnées
(Objectivet er memorert, jeg kjenner koordinatene)

J’suis de fer, lui de chair, arrive à l’improviste
(Jeg er jern, han av kjøtt, jeg ankommer den som ikke venter meg)

Vol au-dessus des manifs de ces millions de pacifistes
(Flyr over protestene til millioner av pasifister)

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.

Comme un oiseau sans ailes, j’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle
Comme un oiseau sans ailes, j’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle

Et sur la chaîne info j’apprends qu’un missile arrive
(Og gjennom informasjonskanalen får jeg vite at en missil har ankommet)

Il s’invite chez moi pourtant c’est pas mon convive
(Han inviterer seg selv til meg selvom det ikke er min gjest)

On bombarde ma ville, mon quartier, mon bâtiment
(Man bombarderer min by, mitt kvarter, min bygning)

Ce soir tu vas mourir tel est mon ressentiment
(Denne kvelden skal du dø, slik er mitt hat)

Tranquille, je range ma chambre et puis je vois les photos
(Rolig rydder jeg rommet mitt, og så ser jeg på bilder)

De moi-même, de mon ex, vacances au Colorado
(av meg selv, av min eks, av ferier i Colorado)

Des bivouacs en montagne avec nos deux sacs à dos
(av gapahuker i fjellet med våre to ryggsekker)

Là-haut de nos discours avec tous ces ados
(Der oppe, våre samtaler med alle disse tenåringene)

J’vois mon père et puis ma mère sur des clichés noir et blanc
(Jeg ser min far og så min mor i svarthvitt bilder)

Moi qui les trouvais durs, j’fais la même à mes enfants
(Meg, som syns de var vanskelige, jeg gjør det samme mot mine barn)

Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les moutons
(De sover fredfullt, de må telle sauer)

Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l’explosion
(eller heller drømme da eksplosjonen fant sted)

On a tué ma famille sans même la connaître
(Man drepte min familie uten å kjenne dem)

Moi, ma femme et mes enfants sommes ajoutés aux pertes
(Jeg, min kone og mine barn er lagt til de tapte)

Les missiles kill tant de civils, kill des enfants dociles
(Missilene dreper mange sivile, dreper føyelige barn)

Le monde est hostile
(Verden er fiendtlig)

Je n’ai rien fait, ils n’ont rien fait, vous n’avez rien fait
(jeg har ikke gjort noe, de har ikke gjort noe, dere har ikke gjort noe)

Vous parlez de bienfaits mais je n’vois que des méfaits
(Dere snakker om gode gjerninger, men jeg ser ikke noe annet enn ugjerninger)

Non ce n’est pas du rap, c’est crever l’abcès
(Nei, det er ikke rap, det er å løse krisen)

S’ils sont absents c’est grâce à vos excès
(Om de er fraværende, er det takket være deres handlinger)

J’appelle les synagogues, les mosquées et les temples
(Jeg roper/henvender meg til synagogene, moskeene og templene)

Eglises et chapelles, militants, militantes
(Kirker og kapeller, militære (hankjønn), militære (hunkjønn))

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.

J’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle
J’vole vers le ciel mais j’sais qu’la vie est belle

Au nom du père, du fils, et du Saint Esprit
D’l’Imam et du Rabin, plus jamais ceci.

«A man who stands for nothing will fall for anything.»

«I am not a racist. I am against every form of racism and segregation, every form of discrimination. I believe in human beings, and that all human beings should be respected as such, regardless of their color.»

Malcolm X.
De som kjenner meg veldig godt er nok klar over min fascinasjon for denne mannen. Det begynte i fjor sommer, da Newsweek puttet selvbiografien hans på sin liste over historiens 100 viktigste bøker. Jeg reserverte umiddelbart denne  på biblioteket, og holdt snart denne boken med bilde av en svært engasjert mann i hendene. Den fikk være med overalt – jeg leste døgnet rundt. For historien hans er så interessant – og boken er godt ført i pennen av Alex Haley, etter samtaler og møter med denne myteomspunnede mannen over en lengre periode.

«You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom.»

For det er mange oppfatninger ute og går om Malcolm X. Mange har, uten å ha særlig kjennskap til hans historie, et negativt bilde – dessverre. Jeg sier ikke at Malcolm X var en engel, at alt han sa var rett, eller at han fortjener å bli oppfattet som en helgen. Men det er så mange aspekter ved denne mannen som altfor ofte blir forbigått.

«There is no better than adversity. Every defeat, every heartbreak, every loss, contains its own seed, its own lesson on how to improve your performance next time.»

Jeg vil anbefale alle å lese hans selvbiografi (med den spenstige tittelen «The Autobiography of Malcolm X»). Men ettersom denne er ganske lang (501 sider med forordet), vil jeg gjerne fortelle litt om mannen som har inspirert meg her. Selvfølgelig kan jeg ikke gjøre mannen rett, for jeg er verken en profesjonell skribent eller ekspert på hans liv. Allikevel er det gjerne noen aspekter jeg velger å uttale meg om etter å ha lest boken og forskjellige kilder på internett. Dette innlegget vil verken være balansert eller sett fra et nøytralt synspunkt – men kan kanskje bidra til en bedre forståelse av Malcolm X.

«If you’re not ready to die for it, put the word ‘freedom’ out of your vocabulary.»

Når du hører navnet Malcolm X, hva tenker du?

De fleste har hørt om en militant, aggressiv forkjemper for de afroamerikanskes rettigheter i USA på omtrent samme tidspunkt som Dr. Martin Luther King jr. Respons fra andre når jeg har tatt opp denne mannen har som regel vært «Hatet ikke han hvite?», «Var ikke han veldig voldelig?» og liknende utsagn. Ja – Malcolm X var en periode svært hatefull og til det ytterste fordømmende overfor «the enemy» – altså hvite. Og dette er ikke så rart, når man leser hva han og hans familie ble utsatt for av myndighetene i en vanskelig periode – og de statlige ansatte var hvite. Læreren hans, som knuste drømmen hans om å bli advokat, var hvit. Alle som motarbeidet ham i barndommen var hvite. Ja, noen av de som brydde seg om ham var også hvite. Allikevel var det hatet mot de som hadde behandlet ham dårlig som ble det viktigste.

«I believe that there will ultimately be a clash between the oppressed and those that do the oppressing. I believe that there will be a clash between those who want freedom, justice and equality for everyone and those who want to continue the systems of exploitation.»

Men senere, etter at han brøt med sin opprinnelige leder Mr Elijah Muhammed (som i stor grad påvirket dette synet på «den hvite mann»), forandret dette synet seg. Malcolm X talte ikke lenger for å slå tilbake på alle mennesker av en spesiell farge for noe kun en del av dem hadde gjort. Dette synes spesielt etter at han hadde foretatt sin hadsj (pilegrimsreise til Mekka), og senere besøk hos muslimske menigheter i Afrika og andre steder. )Ironisk at nettopp et møte med muslimer, som mange fordømmer som voldelige terrorister, gjorde mannen mer opptatt av fred). Etter dette tok en visjon om et stort fellesskap over for ønsket om voldelig hevn. Han nyanserte sitt syn i talene sine, og påpekte at det kun var hvite rasister man skulle kjempe mot. Min tolkning er at han også talte for et globalt fellesskap, at det var fred og rettferdighet som var hans mål. Ja, man kan hevde at Dr. Martin Luther King jr. hadde en bedre tilnærming til hvordan å få slutt på diskrimineringen av afroamerikanerne i USA. Men jeg mener at Malcolm X også bidro til hans arbeid, ved å bringe problemer og kritikkverdige forhold så usminket frem i lyset – og ved å skaffe seg massenes oppmerksomhet. Som han selv sa det: «Dr. King wants the same thing I want: freedom.»


«I believe in the brotherhood of man, all men, but I don’t believe in brotherhood with anybody who doesn’t want brotherhood with me. I believe in treating people right, but I’m not going to waste my time trying to treat somebody right who doesn’t know how to return the treatment.»

Ja, Malcolm X er fremdeles en kontroversiell figur. Og mange ser rart på meg når jeg sier at denne revolusjonære, muslimske afroamerikaneren har gitt meg stor inspirasjon. Det vil som nevnt ikke si at jeg støtter hans gjerninger og står bak alt han har sagt – men hans tanker, og særlig utviklingen i disse (som kommer klart frem i boken ettersom han jobbet med denne i flere år), startet allerede mens jeg leste de første kapitlene en enorm tankevirksomhet hos meg som leser. Det gjorde at jeg stilte meg selv helt nye spørsmål. Etter hvert stilte jeg også andre disse spørsmålene, og særlig min pappa fikk gjennomgå runder med diskusjon rundt religion, diskriminering, historie, hvordan man kan gjøre opp for sine forfedre, utvikling i koloniland, slaveri, segregering og hvordan man definerer seg selv.

«When a person places the proper value on freedom, there is nothing under the sun that he will not do to acquire that freedom. Whenever you hear a man saying he wants freedom, but in the next breath he is going to tell you what he won’t do to get it, or what he doesn’t believe in doing in order to get it, he doesn’t believe in freedom. A man who believes in freedom will do anything under the sun to acquire . . . or preserve his freedom.»

«The Autobiography of Malcolm X» er en av de viktigste bøkene jeg har lest – den er en av bøkene som har påvirket meg mest. Jeg kan dessverre ikke garantere at andre vil få samme opplevelse ved å lese den (selv om jeg prøver å prakke den på vennene mine og alle dere). Men jeg mener det er verdt et forsøk – også om du må tvinge deg gjennom noen av de svært detaljrike beskrivelsene eller deler av boken der holdningen hans provoserer deg så mye at du ikke har lyst til å lese videre. For denne boken er av typen som virkelig kan gi deg noe – om du lar den.

«You don’t have to be a man to fight for freedom. All you have to do is to be an intelligent human being.»

Alle sitater i kursiv er hentet fra MalcolmX.com, og skal være sagt av Malcolm X.
Nevnte side er en hovedkilde til min kunnskap, i tillegg til boken «The Autobiography of Malcolm X», skrevet med assistanse fra Alex Haley.
Alle bilder er linket til kildene sine.